Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 10 sep

2017-08-10 19:15
  • Uppdaterad: 2017-08-10 19:15

Huddinge Skidklubb kallar till årsmöte den 10 september 2017, kl 09:45-11:00

Reservation för ev. korrigeringar. Dock ej närmare än två veckor före mötet.

Alla medlemmar med betald medlemsavgift genom Idrott Online för säsongen 2016/17  i Huddinge Skidklubb Alpina Förening välkomnas till årsmötet söndagen den 10/9.

På årsmötet väljs styrelse samt genomgång av den gångna säsongen både verksamhetsmässigt samt ekonomiskt.

Tiden för sista dag att skicka in motion/förslag är två veckor före årsmötet, dvs den 27 augusti som skickas till kansliet (This is a mailto link). Motioner som rör stadgeändring eller fråga av avsevärd ekonomisk betydelse skall dock finnas med i kallelsen. Om motioner inkommit så finns de tillgängliga via hemsidan en vecka innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag till ny styrelse delges här på hemsidan, senast 3 september.

 

DAG: Söndagen den 10 september
PLATS: Flottsbro, Värdshuset 
TID: 09:45-11.00

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senasteverksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt av behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter
13. Val av
a) föreningens ordförande
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
c) suppleanter
d) två revisorer jämte suppleanter
e) två-sex ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses som ordförande/sammankallande.
14. Övriga frågor

Skribent: Joachim Carlsson
Epost: This is a mailto link

webshop

Anmäl till tävling

Ansök ny medlem

Postadress:
Huddinge SK AF - Skidor
Box 1101
14123 Huddinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info