Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 1 sep

11 AUG 2019 11:10
  • Uppdaterad: 11 AUG 2019 11:02

Huddinge Skidklubb kallar till årsmöte den 1 september 2019, kl 09:45-11:00

Alla medlemmar med betald medlemsavgift genom Idrott Online för säsongen 2018/19  i Huddinge Skidklubb Alpina Förening välkomnas till årsmötet söndagen den 1/9.

På årsmötet väljs styrelse samt genomgång av den gångna säsongen både verksamhetsmässigt samt ekonomiskt.

Nedan handlingar publiceras här på hemsidan en vecka före årsmötet 

 

DAG: Söndagen den 1 september
PLATS: Flottsbro, Värdshuset 
TID: 09:45-11.00

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senasteverksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt av behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter
13. Val av
a) föreningens ordförande
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
c) suppleanter
d) två revisorer jämte suppleanter
e) två-sex ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses som ordförande/sammankallande.
14. Övriga frågor

Skribent: Joachim Carlsson
E-post: This is a mailto link

 

Följ gärna HSK på Facebook:

 

I vår Facebookgrupp för medlemmar 

Huddingeskidklubb senastenytt 

hittar du snabbinfo om träningar, läger osv. 

 

Anmäl till tävling 

webshop

Ansök ny medlem

Postadress:
Huddinge SK AF - Skidor
Box 1101
14123 Huddinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@huddingeskidk...

Se all info