Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2020

01 OKT 2020 22:19
  • Uppdaterad: 01 OKT 2020 22:19

Huddinge Skidklubb kallar till årsmöte den 22 oktober 2020, kl 19:00

Alla medlemmar med betald medlemsavgift genom Idrott Online för säsongen 2019-20 i Huddinge Skidklubb Alpina Förening välkomnas till årsmötet torsdag den 22 oktober.

På årsmötet väljs styrelse samt genomgång av den gångna säsongen både verksamhetsmässigt samt ekonomiskt.

Nedan handlingar publiceras här på hemsidan en vecka före årsmötet

DAG: Torsdag den 22 oktober
PLATS: Digitalt -
Du får tillgång till länk till årsmötet genom att maila This is a mailto link senast kl 18:00 den 22 oktober. 

TID: 19:00

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senasteverksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt av behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter
13. Val av
a) föreningens ordförande
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
c) suppleanter
d) två revisorer jämte suppleanter
e) två-sex ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses som ordförande/sammankallande.
14. Övriga frågor

Skribent: Joachim Carlsson
E-post: Adressen Gömd

 

Följ gärna HSK på Facebook:

 

I vår Facebookgrupp för medlemmar 

Huddingeskidklubb senastenytt 

hittar du snabbinfo om träningar, läger osv. 

 

Anmäl till tävling 

webshop

Ansök ny medlem

Postadress:
Huddinge SK AF - Skidor
Box 1101
14123 Huddinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@huddingeskidk...

Se all info