Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2021

19 AUG 2021 08:00
 • Uppdaterad: 18 AUG 2021 13:13

Huddinge Skidklubb kallar till årsmöte den 13 september 2021, kl 19:00

Alla medlemmar med betald medlemsavgift genom Idrott Online för säsongen 2020-21 i Huddinge Skidklubb Alpina Förening välkomnas till årsmötet måndag 13 september.

På årsmötet väljs styrelse samt genomgång av den gångna säsongen både verksamhetsmässigt samt ekonomiskt.

Nedan handlingar publiceras här på hemsidan en vecka före årsmötet

DAG: Måndag 13 september
PLATS: Digitalt 
Du får tillgång till länk till årsmötet genom att maila This is a mailto link senast kl 18:45 den 13 september. 

TID: 19:00

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  3. Fastställande av föredragningslista
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5. Val av protokolljusterare och rösträknare
  6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senasteverksamhets/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt av behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter
  13. Val av
  a) föreningens ordförande
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
  c) suppleanter
  d) två revisorer jämte suppleanter
  e) två-sex ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses som ordförande/sammankallande.
  14. Övriga frågor
Skribent: Joachim Carlsson
E-post: This is a mailto link

 

Följ gärna HSK på Facebook:

 

I vår Facebookgrupp för medlemmar 

Huddingeskidklubb senastenytt 

hittar du snabbinfo om träningar, läger osv. 

 

Anmäl till tävling 

webshop

Ansök ny medlem

Postadress:
Huddinge SK AF - Skidor
Box 1101
14123 Huddinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@huddingeskidk...

Se all info