Hoppa till sidans innehåll

Påminnelse årsmöte

10 SEP 2021 11:02
På måndag den 13 september har vi digitalt årsmöte
 • Skapad: 10 SEP 2021 11:02

För att vara med på årsmötet den 13 september kl 19:00 mailar du This is a mailto link senast kl 18:45 den 13 /9 Men du kan givetvis maila redan nu. 

På årsmötet väljs styrelse, vi går igenm säsongen som varit - både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Här hittar du aktuella handlingar

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  3. Fastställande av föredragningslista
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5. Val av protokolljusterare och rösträknare
  6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senasteverksamhets/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt av behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter
  13. Val av
  a) föreningens ordförande
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen
  c) suppleanter
  d) två revisorer jämte suppleanter
  e) två-sex ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses som ordförande/sammankallande.
  14. Övriga frågor
Skribent: Helene Åberg
E-post: Adressen Gömd

 

Följ gärna HSK på Facebook:

 

I vår Facebookgrupp för medlemmar 

Huddingeskidklubb senastenytt 

hittar du snabbinfo om träningar, läger osv. 

 

Anmäl till tävling 

webshop

Ansök ny medlem

Postadress:
Huddinge SK AF - Skidor
Box 1101
14123 Huddinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: office@huddingeskidk...

Se all info