SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Huddinge SK Alpina Förening
Fotboll
Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy Huddinge Skidklubb

Uppdaterad 2021-03-17

Personuppgiftsansvarig: Huddinge Skidklubb Alpina förening (nedan HSK)

Organisationsnummer 812800-0190

 

 

 

Inledning

HSK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i form av alpin skidåkning. För att kunna bedriva träning och tävling m.m. måste en viss personuppgiftsbehandling förekomma.

 

Vi är dock måna om att skydda de registrerades integritet och att hålla personuppgifterna konfidentiella.

HSK är via Stockholms Skidförbund och Svenska Skidförbundet medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). HSK följer i sin personuppgiftsbehandling bland annat av den av RF antagna ”Behandling av personuppgifter – Uppförandekod för idrottsrörelsen”.

Förevarande personuppgiftspolicy kan komma att förändras över tid. Gällande personuppgiftspolicy återfinns alltid här på www.hsk.se.

 

Om vilka behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar framför allt personuppgifter avseende våra medlemmar. I den mån dessa inte också är medlemmar i föreningen behandlar vi även personuppgifter avseende många medlemmars vårdnadshavare. Vidare behandlar vi i samband med anordnandet av tävlingar även personuppgifter om tävlande från andra föreningar, liksom ledare och andra funktionärer.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter:

• Namn

• Personnummer

• Adress

• Telefon

• E-postadress

• Uppgift om vårdnadshavare

• Kontonummer och annan betalningsinformation

• Fotografier

• Tävlingsresultat

I normalfallet behandlar HSK inga känsliga personuppgifter.

 

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

• för att kunna tillhandahålla och administrera träning och tävling

• för att kunna administrera medlemskap, inklusive medlems-, tränings- och tävlingsavgifter

• för att kunna erbjuda och administrera utbildningar för ledare och andra funktionärer

• för att kunna rapportera aktiviteter och för att ansöka om bidrag

• för att kunna tillhandahålla en webbsida

• för att kunna kommunicera med medlemmar och andra berörda om verksamheten

• för bokföring

• för att kunna marknadsföra HSK i syfte att attrahera nya medlemmar eller samarbetspartners

• för att kunna uppfylla vår skyldighet att begära uppvisande belastningsregisterutdrag av samtliga ledare och styrelseledamöter

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar framför allt in personuppgifter från de registrerade eller deras vårdnadshavare. Vi kan också erhålla personuppgifter om medlemmar eller andra registrerade via Idrottonline.

 

Vilken legal grund har vi för vår personuppgiftsbehandling?

HSK baserar i första hand personuppgiftsbehandlingen på den rättsliga grunden avtal. I detta sammanhang är medlemskapet i HSK att jämställa med ett avtal. Viss behandling sker också med stöd av rättslig förpliktelse.

I den mån HSK behandlar uppgifter om andra personer än medlemmar, så som till exempel tävlande, ledare och funktionärer från andra klubbar och olika samarbetspartners, sker det framför allt med stöd av avtal eller berättigat intresse.

Behandling sker endast i undantagsfall med stöd av samtycke.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan i vissa fall lämna ut medlemmars uppgifter till en tredje part, som andra organisationer, myndigheter eller samarbetspartners. Det kan förekomma att personuppgifter lämnas ut till

exempelvis följande:

• RF genom Idrott online och Sportadmin

• Huddinge Kommun

• Bokföringsproffsen AB

Om tredje part utför personuppgiftsbehandling på HSKs uppdrag utgör denna ett så kallat personuppgiftsbiträde och ett personuppgiftsbiträdesavtal ska då ingås med denne, bland annat för att säkerställa att personuppgifterna behandlas med samma omsorg som i HSK.

 

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Endast den som i och med sitt uppdrag i HSK eller hos någon av våra samarbetspartners har ett befogat syfte att behandla personuppgifterna får ta del av dessa. Detta säkerställs bland annat genom lösenordskyddade tekniska lösningar och andra organisatoriska metoder.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar bara personuppgifter så länge vi har en legal grund och ett ändamål för att behandla dem.

 

Den registrerades rättigheter

Begära ett registerutdrag med personuppgifter

En registrerad har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Ett registerutdrag kan beställas via ett mail till kansliet@huddingeskidklubb.se.

Man kan också begära ett registerutdrag i Idrottonline.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter som är felaktiga har den registrerade rätt att begära att uppgifterna rättas. Den registrerade kan också begära att en ofullständig uppgift kompletteras.

Ta bort uppgifter (”rätten att bli glömd”)

En registrerad har i vissa fall rätt att få någon eller alla sina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en legal grund för att behandla dem.

Begränsa hur vi behandlar personuppgifter

I vissa situationer har en registrerad rätt att kräva att vår behandling av dennes personuppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om den registrerade anser att en uppgift om denne är felaktig och vi behöver kontrollera detta.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift med stöd av berättigat intresse kan den registrerade invända mot denna behandling. För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än den registrerades intressen och rättigheter.

Flytta personuppgifter till en annan aktör (dataportabilitet)

Om vi behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har den registrerade rätt att få ut de personuppgifter som denne själv har lämnat till oss. Om det är tekniskt möjligt har den registrerade även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör. Detta kallas för dataportabilitet.

Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Den som har klagomål på hur vi har behandlat personuppgifter kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor i Sverige.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

.

Mer information

Den som vill ha mer information om eller har synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter kan alltid kontakta HSK på kansliet@huddingeskidklubb.se. På denna adress kan man också kontakta oss om man vill utnyttja någon av sina rättigheter.

Mer information om personuppgiftsbehandling inom idrottsrörelsen kan erhållas via följande länkar:

Behandling av personuppgifter - Uppförandekod för idrottsrörelsen

uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf

Riksidrottsförbundets integritetspolicy

integritetspolicy-for-behandling-av-personuppgifter.pdf

 
Våra sponsorer